Informace o mně

   Jsem Jaroslav Chládek, narodil jsem se a žiji v Brně. Již několik let se zabývám studováním duchovních a esoterických pramenů vědění. Úzce spolupracuji na analýzách a terapiích s kolegyní s podobnými schopnostmi a zaměřením, jako mám sám. Efektivita terapie se tak velmi zvyšuje.

   Můj léčitelský životopis: 

Zasvěcen nejdříve do léčivé energie Reiki

Zasvěcení do energie nové doby Worldwide energy.

Dlouhodobě studium poznání v oblasti pozitivního myšlení. Tvorba elektronických textů – „Naučte se pozitivně myslet“.

Studium poznání v oblasti duchovní transformace (vzestupu).

V roce 2010 absolvoval kurz „Duchovní učení o Já Jsem“ u Zuzany Soukupové (Reiki centrum, Praha)

V roce 2010 absolvoval kurz – „Léčení skrze Vyšší Já“ u alternativní psychoterapeutky Ivy Hédlové, Brno.

V roce 2011 – seminář „Théta osobní“ pro další sebezdokonalení u Oldřicha Peterka, Plzeň.

 

   Jsem certifikovaným terapeutem "Léčení skrze Vyšší Já".  Zabývám se také metodami podporujícími směřování k pozitivnímu myšlení. K pozitivnímu přístupu k životu vedu i své klienty.

Se svojí spolupracovnicí jsme vyvinuli metodu "Pozitivní programování přírodních principů v podvědomí"