Vztahy muže a ženy efektivně

24.10.2014 20:27

Často se lidé zabývají tím, jaké postoje mužů a žen jsou „správné“. Škrtáme slovo správné a nahradíme ho slovem EFEKTIVNÍ. Má jinou energii, která v sobě neskrývá generalizaci pocitu viny.

Realita, kterou člověk žije je překvapivě kódována třemi stavy, vzniká jejich průnikem: muž prožívá v životě utrpení, fyzické, psychické…tehdy, když se v jeho podvědomí prolnou tyto tři stavy

Stavy pýchy, diktátu a soupeřivosti vytvářejí reálné utrpení v životě muže.

Naopak průnik stavu touhy, pokory a ochraňování vytvářejí u muže POCIT ŽIVOTNÍHO NAPLNĚNÍ

 

U ženy je situace obdobná, jen neefektivní stavy jsou jiné, průnik stavu ovládání, nezávislosti a hádavosti vytvářejí realitu bezdětné osamělosti (tedy stav, kdy se dítě buď vůbec nenarodí, nebo není s matkou propojené energeticky ), což v reálné podobě znamená citovou deprivaci dítěte, jeho onemocnění, případně předčasnou smrt.

Lze shledat jistou propojenost s realitou mužského života, neboť tam, kde je matka bez energetické napojenosti na společné děti muž také trpí, (neboť nemůže hrát roli ochránce, jako by se měl rozhodovat mezi ženou a dětmi). Je velmi zajímavé, že mužská realita je podřízena ženské…svět stojí a padá se schopností žen vytvářet efektivní realitu.

Efektivní ženská realita tvořená průnikem stavů spolupráce, odevzdání a empatie se jmenuje hojnost. Hojnost tedy není, jak se předpokládalo, darem z nebes, ale jde o fenomén, vytvářený způsobem života každé ženy.

Při vší úctě k finančním mágům, magií lze možná vytvořit zdání hojnosti, tedy mít dostatek peněz, ale nikoli přirozenou hojnost rozkládající se také do tří dimenzí (úrovní). Přirozená hojnost je realizována jako dokonalé zdraví (materiální - vnější, biologické – vnitřní), spoluprací naplněnými vztahy jako odraz vnitřní psychické vyrovnanosti a život v partnerství Opravdové Lásky jako odraz bezpodmínečné lásky k sobě samému a tak zároveň ke všem lidem. Děj se vůle Velké Matky Přírody.

Stavem se rozumí způsob aktuálního propojení neuronové sítě mozku