Vybudování rodové rovnováhy mezi duší – vyšším já – egem

01.08.2016 22:35

Jde o to, aby tyto tři složky řízení lidského mikrokosmu dokonale spolupracovaly. Nyní je velmi často situace taková, že místo bezpodmínečné kooperace v zájmu dokonalého zdraví jedince (duchovního, psychického a fyzického) jednotlivé složky mezi sebou bojují o to, která z nich bude mít dominantní vliv v životě rodu nebo jednotlivce. A různá duchovní hnutí nabízejí techniky potlačující/podporující některou část této trojjediné jednoty na úkor ostatních dvou. Tomu pak odpovídá deformovaná realita, kterou rod a člověk, jako jeho součást, prožívá.

Pokud jsou dosazena tři správná jména a příjmení (jako klíč), rozeběhne se proces vyrovnání rodové karmy. Protože osobní karmy jsou součástí rodové karmy vždy alespoň zčásti, „práce na sobě“ může být efektivní až po „ karmickém sjednocení rodu“ uvolněním vztahového pnutí mezi třemi klíčovými hráči, přičemž jeden z těch tří má roli negativního pozorovatele vztahu zbývajících dvou. 

Můžeme spustit proces vyrovnání vaší rodové karmy. Je třeba jen ve spolupráci s klientem nalézt správná (efektivní) tři jména, která se dosadí do vzorce, který známe. Dojde tak k uvolnění bloku, který znemožňoval vymanění členů rodu z neefektivní části karmy.