Svěřte se své intuici

19.05.2013 22:19

Dlouhodobým zkoumáním jsem zjistil, že skutečná síla, která působí ve prospěch člověka je Matka příroda. Příroda se v člověku projevuje jeho intuicí a instinktem. K pravdě nelze dospět pouhým rozumem izolovaným od intuice (od přírody). Tak budou vždy mimo pravdu ti, jež používají staré teorie zcela odtržené od přírodních zákonitostí. Základním zákonem přírody je láska. To, co máme hledat, je opravdová láska muže a ženy. Váš opravdový partner (láska) vám dá vše, co potřebujete k životu. Tedy naším prvotním cílem by mělo být hledat naši opravdovou lásku - partnera podle přírody. A nespokojit se s málem - třeba s partnerem nalezeným jen za pomoci izolovaného rozumu, jen abych někoho měl. Opravdovou lásku poznáte snadno - takovou jste dosud nikdy nezažili! Neváhejte a běžte ji hledat. Mohu vám v tom pomoci.