Staňte se sami sebou

11.04.2013 10:01

Nesprávnou výchovou a negativními vlivy od společnosti jsme zbavováni vlastní identity (nejsme to my). Pomohu vám vykročit na cestu nalezení sebe sama dvěma procedurami. Jedná se o uvolnění blokujících a stresujících myšlenek a programů. Dále je to optimalizace uzemnění. Většina lidí má nedostačující spojení se Zemí. Má málo průchodnou kořenovou (první) čakru. Nedostávají tak přes nohy a první čakru dostatečné množství tolik potřebné energie Země. Propojím vás s přírodou a se Zemí. Tolik potřebné uzemnění pak lidé nahrazují nesprávným způsobem - jako častou konzumací potravin nebo kouřením. Bez optimálního uzemnění nelze žít tady a teď, tedy v přítomném okamžiku. Pouze v přítomném okamžiku můžeme tvořit - tedy ovlivňovat správně náš život. Komplex procedur trvá obvykle do 2 hod.