Stanovení partnerství Opravdové Lásky bez nutnosti zasvěcování

24.10.2014 20:56

Kromě článku o vztahu muže a ženy jsme channellovali přesný postup na stanovení partnerství Opravdové Lásky bez nutnosti zasvěcovat pár do nějaké energie.

Nově je také možné stanovit, zda ke sjednocení vyšších já muže a ženy, partnerů Opravdové Lásky, do sdílené energetické formy párového vyššího já  může dojít v tomto životě a za jakých podmínek. Pokud ano, je navržena nejefektivnější cesta v rámci terapie, kterou můžeme poskytnout jiným párům tak, jako jsme ji poskytli sobě.

Odevzdáváme vůli Velké Matce Přírodě.