Rodinné konstelace

14.07.2017 22:51

V naší terapeutické praxi nyní používáme metodu rodinných konstelací. Tuto jsme upravili pro využití při individuální terapii. Je to umožněno vlivem silného pozitivního pole vznikajícího mezi námi a klientem. Počáteční rozestavení osob vstupujících do rodinné konstelace, které zobrazuje aktuální problémový stav ve sledované skupině lidí, se postupně přivádí do optimálního a uzdravujícího rozestavení. Toto rozestavení se fixuje a nechává se pozitivně působit na sledovanou skupinu lidí. Při tomto sezení je klient současně veden k tomu, aby si uvědomil některé negativní jevy ovlivňujíci situaci ve skupině. Vyplývající negativní poznatky jsou zpracovány metodou EFT. Takto se klient snadno vyrovná s případnými negativními pocity a reakcemi.