Předpoklady duchovní transformace

24.09.2012 19:16

            Mám na mysli duchovní transformaci člověka jednotlivce. Dlouhodobým zkoumáním a praxí jsem došel k následujícím předpokladům pro vstup člověka do Nové doby

 

Nebýt pod negativním vlivem

            Negativním vlivem označuji – přivtělené duše, černou magii, případně zde lze zahrnout přání zla od jiných lidí. Kontroluji negativní vlivy. Vytvářím silnou stálou ochranu zasvěcením do Ochranného pole proti temné síle

 

Odpustit všem lidem

            Odpustit všem lidem, o kterých si myslíme, že nám ublížili či ubližují. Velmi účinným symbolem je představit si (vizualizovat si) podávání rukou s dotyčným člověkem. Kontroluji, zda daný člověk všem odpustil. Pomáhám s odpuštěním tak, že čistím vztah s těmito lidmi

 

Přijmout sebe sama

            Znamená to mít rád sebe sama takového, jaký jsem. I včetně všech zdánlivě stinných stránek. Kontroluji, na kolik člověk přijal sebe sama. Spouštím u lidí proces přijetí sebe sama. Přijetím sebe sama se také současně zlepší váš vztah k ostatním lidem. Doporučuji k prostudování knihu "Temná stránka hledačů světla" - viz Zajímavé odkazy

 

Nenechat se ovládat egem

         Tedy aby myšlenky neovládaly nás, ale my je

 

Pro ty, jež věří ve Stvořitele

        Požádat Pána Ježíše Krista o odpuštění našich vin

        Odevzdat svoji vůli Pánu Ježíši Kristovi (aby nás mohl vést ke vzestupu)

 

Všechny moje procedury jsou prováděny vysíláním jemnohmotné energie. Při přímé nebo dálkové terapii