Přednáška na Jesenickém nebi

24.04.2014 22:00

Energetické vymazávání karmy lidstva (přednáška, 24.4.2014 Kuřim)

   Jmenuji se Jar. Chládek. Zabývám se věcmi duchovní povahy již zhruba 8 let. Snažím se získat odpovědi na otázky, jaké jsou nejhlubší příčiny lidského utrpení. Proto, abych je mohl léčit. V posledních 2 letech spolupracuji na analýzách a terapiích se svojí partnerkou Hanou Šťastnou (Šťastní je naše šamanské jméno). Jako jedna z nejefektivnějších metod léčby utrpení člověka se nám jeví metoda Energetického vymazávání karmy.

   Jen si zopakujme, že lidská karma jsou vlastně zápisy v lidském podvědomí z minulých či z tohoto života, které vznikají jako reakce na negativní jednání či chování daného člověka k jiným lidem. Je to tedy nějaké ublížení jiným lidem, kdy vůči nim mu vzniká dluh, který má být splacen. Tedy jakýsi zápis v rejstříku trestů, jež mají přijít. Nyní přichází doba odpuštění trestů. Údajné výchovné působení karmy z minulých životů na člověka se dnes zcela míjí účinkem prostě proto, že si lidé vůbec nepamatují, že žili nějaké minulé životy, natož aby si pamatovali, co v nich prováděli jiným lidem. Z tohoto důvodu je umožněno v dnešní době vymazávat lidskou negativní karmu tak, aby nedocházelo v lidském životě k dalšímu a zcela zbytečnému utrpení.

   Karma se v lidském podvědomí reálně projevuje jako soubor negativních mentálních programů, podle kterých pak člověk myslí a jedná, aniž by to tušil. Je to něco jako softvér v počítači pomocí něhož počítač pracuje. Lze říci, že tyto programy jsou značně velkou součástí myšlení lidí, jsou součástí rozumu. Rozum je nejčastěji spojován se svým údajným sídlem – mozkem. Často dochází k tomu, že se lidé zcela ztotožňují se svým rozumem, přičemž zcela pomíjejí další části komplexu zvaného člověk – tedy ducha, ale také své fyzické tělo a jeho potřeby. Lidé zcela ztotožnění s rozumem pak působí spíše dojmem robotů bez srdce.

   Zde je důležité si říci, co je to vlastně rozum. Především mějme na paměti, že lidský rozum je z největší části vytvořen výchovou dítěte v rodině, ve škole, ve společnosti. Je dosti smutnou skutečností, že výchova rodičů a dalších vychovatelů byla často vedena snahou, aby mohli dítě snadno řídit a ovládat, či dokonce přivlastnit. Aby zkrátka nedělal „problémy“. Tímto způsobem jsou potlačovány přirozené potřeby dětí, což se samozřejmě přenáší dále do jejich dospělého života. Zde je počátek ztrácení spojení člověka s jeho intuicí, s přírodou, s jeho vlastními potřebami. Vlastní potřeby člověka jsou nahrazovány potřebami rodičů, vychovatelů a společnosti. Přičemž lze řící, že ve vedení společnosti se ocitají lidé toužící po moci nad jinými. Tedy opět lidé, kteří mají zájem, aby lidé byli ovládaní negativními programy, které se tak osvědčily již v minulosti při vládnutí nad lidmi. Negativní mentální programy máme na sobě jednak z minulých životů, dále jsou vytvořeny výchovou a přenesením od rodičů a vychovatelů – zejména ve školách.

   Zde je třeba se zmínit o jedné z energetických součástí člověka, což je jeho Ego, které postupně vzniká výchovou a kopírováním jednotlivých mentálních programů. Ego slouží pro vymezování se vůči ostatním lidem. Lze říci, že dosud vždy byl člověk řízen ve svém jednání mentalitou strachu. Tedy : „co mám udělat, aby nedošlo k tomuto … „ Např.: Co mám dělat, aby mě šéf neseřval a  byl spokojený? Čili obvyklý postup vybírá se z nejméně bolestivé varianty, přičemž se zvažují všechny negativní varianty řešení. Takto se člověk vlastně stále někomu nebo něčemu podřizuje. A také se neřídí svými vlastními potřebami a přáními. Správný způsob života, ke kterému bychom měli směřovat je vybírat si to, co si opravdu přejeme. Tedy najít opět ztracené napojení na svoji intuici, která by nás mohla vést správně za tím, co si opravdu přejeme. Nikoli za tím, co přeje náš šéf, nebo naši rodiče či příbuzní.

   Metoda energetického vymazávání karmy tedy slouží k neutralizaci negativních mentálních programů tak, aby jimi přestal být člověk řízen ve svém životě. Když se postupně podaří zneutralizovat větší část negativních programů je umožněno postupné obnovení napojení člověka na jeho intuici, čímž se dostane ke svým potřebám a přáním, tak, aby je mohl začít realizovat a dostat se ke svému štěstí. Zde podotýkám, že pro plnohodnotný život je zejména důležité nalezení správného životního partnera – dříve nazývaného dvojpaprsek: jako vhodnější mi připadá partner opravdové lásky, což značí, že si na lásku nehrajeme, ale je to tak, že skutečně si bez tohoto partnera nedokážeme představit náš život! V současné době je hodně lidí, kteří žijí s komickým partnerem a berou to tak, že prostě to tak musí být a nadále zůstávají v nefunkčních manželstvích a vztazích. Jsou také případy partnerů, kteří jsou partnery OL, ale mají na sobě velké nánosy negativních programů. Tyto je třeba neutralizovat a pro jistotu pár zasvětit do Energie znovunalezení smyslu života, pokud je prostředí extrémně nepřátelské, pak ještě do Energie ochrany. Zde doplňuji, že určení partnera OL není většinou nelze provést okamžitě, když jsou oba partneři pod nánosem negativních programů, tedy nejsou sami sebou. Člověk se může stát sám sebou a také najít partnera, který k němu patří tehdy, když je odklizena převážná část negativních mentálních programů získaných z minulých životů a nesprávnou výchovou.

Nyní tedy promluvím k vlastní metodě vymazávání karmy, kterou s partnerkou realizujeme. Terapii lze uskutečnit buď při přímém kontaktu s klientem, nebo na dálku či kombinovaně ( nejčastější a nejefektivnější). Při přímé terapii je vhodné, aby se klient co nejvíce uvolnil a ponechal si na terapii dostatek času. Obvykle to bývají dvě hodiny, ale kombinací obou metod ( napřímo a na dálku) je možné čas podstatně zkrátit. Zde mohu poradit všem jednoduchou metodu na uvolnění v běžném životě ( uvolnění stresu, tj. snížení mozkových frekvencí) Uvolnění můžete dosáhnout poklepáváním v oblasti břicha, pod žebry, ve směru nejblíže k pupku, nalevo nebo napravo ( není to univerzální, stranu je nutno určit individuálně) Při provádění neutralizace karmy potřebujeme jméno a příjmení klienta v určité fázi terapie je třeba dodat také jména lidí, která klienta intuitivně napadnou ( volně se mu vybaví) v určitém dostačujícím počtu. Mezi těmito lidmi se provádí energetické vyrovnání vzájemných dluhů tak, aby již nevytvářely negativní jevy v životě (nemoci, problémy, utrpení). Při analýze pak zapisujeme postupně svrchní vrstvu programů, které jsme nacítili zde podotýkám, že mnoho klientů funguje jako lapači či zobrazovači negativních programů rodiny a širokého okolí. Takže uvedené programy nejsou přímo jejich vlastní, ale jsou na nich zobrazeny, což v konečném důsledku v reálném životě je jedno, ale pro klienta je život jednodušší, pokud ví o tom, že cítí problémy někoho jiného. Ať tak či tak, je třeba viditelné negativní programy neutralizovat, tedy při terapii se vypíší nalezené programy k nim lidé, na nichž se nacházejí – tyto lidi nemusí ani klient znát v současném životě, protože se s nimi setkal v minulých životech. Je totiž nutné shromáždit všechna jména lidí na kterých jsou nalezené programy nakopírovány a zneutralizovat programy na všech těchto liodech najednou – tedy v jednom procesním bloku.

První částí terapie je analýza – zjištění přítomnosti negativních mentálních programů a lidí, na nichž se nacházejí. Pak je třeba proces neutralizace odstartovat, což se děje za pomoci pozitivně nabitého textu, který je chanellován od Velké Matky Přírody. Proces je po spuštění dotován životní energií mojí a mé partnerky, jakožto páru OL. Lze říci, že s partnerkou fungujeme jako šamanský pár a bylo nám dáno šamanské příjmení Šťastní. Spuštěné procesy mohou trvat několik dnů, někdy také týdnů. Po skončení tohoto „prvního“ kola je vhodné, aby si klient zadal novou analýzu s případnou terapií. U někoho neutralizace negativních mentálních programů proběhne rychle, u někoho je třeba opakovat. Vycházím z toho, že platí – stejné přitahuje stejné, tedy pokud jsou přítomny ještě nějaké negativní programy, přitáhnou další.

   Novinka, kterou jsme zavedli v poslední době, Hanka umí používat techniku emoční svobody pro rychlejší uvolňování negativních emocí a problémů. Tato fáze pouze předchází již popsané úkony terapie. Protože s odstraněním emočních problémů se současně uvolní negativní programy a mohlz by se opět na někoho kopírovat  (stanou se maximálně nakažlivé).

DOTAZY

Něco k černé magii

   Mnoho lidí provádí neuvědoměle černou magii. Stačí o někom negativně smýšlet a je tak ovlivněn jeho život a co v něm prožívá. Také pro to je doporučeno nesmýšlet, nepodsouvat, nehodnotit, nedomnívat se o lidech něco špatného, negativního. Toto vyvolává u lidí černou magii okamžitou karmu. Jen okamžitá karma může mít u lidí výchovný účinek, pokud si to samozřejmě uvědomí. Když např, někoho pomlouvám a někdo jiný pak pomlouvá mě, nebo se někomu něco přihodí zlého, což mu přeji, a vzápětí se to stejné stane mně.

   Možná, že jste to již slyšeli či četli z jiných pramenů, opět však zdůrazňuji – Váš vlastní život je vytvářen tím, co si myslíte, nebo co máte v podvědomí. Sami tedy máte tu velkou šanci na změnu života  - pokud se budete snažit smýšlet o sobě a také o druhých pozitivně a nebudete jim nic negativního podsouvat či se o nich něco negativního domnívat. S tím, co máte v podvědomí jsme schopni vám pomoci. Jak sami aktuálně smýšlíte je vaše záležitost. Tedy: chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám, smýšlejte o ostatních stejně, jak by oni smýšleli o vás. Přeji vám, aby se vám v životě dařilo naplňovat vaše skutečná přání.

  Případně přivtělené duše a démoni ……

 

DOTAZY