Poselství Velké Matky Přírody 2015

02.01.2015 19:45

Nehledej vinu v druhých ani sám v sobě. Budoucnost neexistuje-není daná, existuje jen přítomný okamžik. Chování lidí kolem tebe ti nastavuje zrcadlo. Buď upřímný k sobě i druhým lidem. Bez lásky se tvůj život stává pobytem na poušti. Všichni jsou si rovni.

 Muž dospívá, když se zbaví závislosti na matce (je jedno, jestli žije nebo ne), žena odmítající fyzickou lásku nedospěje nikdy. Nezávislost muže na ženě a ženy na muži je klam. Což by bylo možno žít bez vzduchu? Kdo se snaží být nezávislý na druhém pohlaví,odpojuje se od přírody, od své přirozenosti a nemůže být šťastný. Kdo nepřijme své tělo a jeho potřeby, nemůže přijmout sebe sama jako celek, nemůže být tak šťastný.
 
Přijato 21:44 hod 1.1. 2015 párem Opravdové Lásky Jaroslavem Chládkem a Hanou Rákosníkovou