Negativní vlivy

16.07.2012 21:54

První, co kontroluji u mých klientů, jsou negativní vlivy. Velmi časté jsou negativní energie vysílané od našich příbuzných. Pro klienta to znamená, že má vtíravé negativní myšlenky směřující k tomuto příbuznému. Takovýto příbuzný je obvykle také sám pod nějakým negativním vlivem. Nejlepší je veškeré negativní vlivy vyčistit. Negativita takovýchto lidí bývá často způsobena různými přivtělenými bytostmi. Tyto odvádím do Světla, kam jim náleží.

Kromě odvedení negativních bytostí, jsem také schopen energetickými metodami trvale snížit vlastní vnější negativitu člověka (tedy jeho vztah k lidem). Touto svou prací neustále snižuji negativitu mezi lidmi v naší republice (znamená to zmenšování závisti, nenávisti a dalších lidských negativních postojů)