Co ovlivňuje partnerské vztahy

27.08.2012 11:36

Partnerské vztahy mezi lidmi jsou ovlivňovány mnoha faktory. Zde uvedu všechny, o kterých vím. Tyto faktory jsem schopen identifikovat a léčit.

 

Ovlivnění negativními bytostmi         

            V první řadě může být každý člověk negativně ovlivněn přivtělenými bytostmi. Nejčastější jsou přivtělené či bloudící duše zemřelých. Tyto duše z nejrůznějších důvodů nebyly schopny odejít do Světla. Působí na člověka nejčastěji negativně. Odebírají energii a ovlivňují negativně psychiku. Odvádím je do Světla

 

Ovlivnění ďáblem

            Nebo také nejsilnější negativní energie na planetě. Je v poslední době velmi častým jevem. Člověk může být ďáblem posedlý či jej mít přivtěleného. Lze řící, že člověk ovlivněný ďáblem vlastně neuvědoměle působí na ostatní lidi černou magií (tedy nebezpečné silné negativní energie). Ďábla také odvádím do Světla. Dokud bude na Zemi negativní myšlení, bude zde i ďábel.

            Pro určení míry postižení člověka stanovuji úroveň jeho vnější negativity (vztah k lidem). Standardní úroveň je u člověka do 100 %. Měla by být nejlépe do 50 %. Lidé postižení ďáblem mohou mít až 400 % negativitu. Pokud se setkáte s člověkem, jenž skutečně nemá rád lidi, pravděpodobně je postižen ďáblem.

 

Smlouvy s ďáblem

            Lidé v minulých životech (a někdy i dnes) uzavírali smlouvy s ďáblem. Tyto smlouvy se vztahují k duši člověka a mají tedy platnost i ve všech jejích následujících životech! Časté jsou smlouvy o tom, že daného člověka musí všichni příslušníci opačného pohlaví milovat. Takovou smlouvu může zrušit nejlépe daný člověk sám (prohlášením) nebo ji mohu zrušit já.

 

Černá magie

            Lidé mohou být pod vlivem černé magie, prováděné jinými lidmi úmyslně či neúmyslně. Zde vás mohu ochránit zasvěcením do Ochranné bílé orchideje (jedna z nejsilnějších ochran). Takto lze i lidi zabývající se černou magií léčit, protože oni jsou nemocní.

 

Ovlinění rodiči

            Pokud je není člověk vychováván s láskou, může mít problémy v partnerských vztazích. Zde je nejlepší radou snažit se svým rodičům odpustit a nepokračovat tak v tom, co oni započali.

 

Vlivy z doby, kdy nebyl vztah očištěn

            Trvá-li již vztah nějakou dobu a pod negativními vlivy, je správné vztah očistit energeticky. Zbaví se tak negativních nánosů.

 

Dvojpaprsek (dvouplamen, partner duše)

            V dnešní době se již lze potkat s tzv. dvojpaprskem. Cesta k němu vede přes úctu k sobě a přes přijetí sebe sama. Provádím zjištění, zda je dvojpaprsek inkarnován v této době či určuji, je-li daná osoba vaším dvojpaprskem.

 

Získané negativní programy

            V průběhu života získáváme a nabíráme do sebe negativní programy. Tyto také mohou bránit prožití skutečného vztahu a lásky. Např. program nenaplněné lásky, nešťastné lásky apod. Jsou to představy, že pravá láska je nešťastná! Tyto programy vyčistím z vašeho pole. Nebudete se tak jimi řídit a utvářet svůj život negativně.