Channelling od Velké Matky Přírody 4.5.2014

04.05.2014 19:58

Stálý žár lásky všech párů Opravdové Lásky z textové a energetické instalace Hanči a Jarka Šťastných umožňuje všem lidem vymanit se zpod kontroly ega. Ego ztrácí sílu, když se nevěnuje pozornost jeho negativním aktivitám, což je zejména myšlenkové odbíhání z přítomného okamžiku do jiných časů a jiných míst za účelem vyhledávání negativních situací. Dále je to představování sebe sama v různých trapných a problematických situacích.

   Neočekávejte, že nadvláda ega skončí sama od sebe. Je zapotřebí vědomého úsilí k tomu, aby se těžiště vašeho myšlení přeneslo ze zaměření na vyhledávání negativních situací na zaměření jakou cestu a jaké způsoby zvolit pro splnění vašich přání. Pro každého je vhodné zamyslet se nad tím, jaká jsou jeho opravdová přání a jak si přeje žít svůj život. Lidé nemohou očekávat, že někdo přijde a řekne jim, jak konkrétně má jejich život vypadat. Je potřeba, aby se lidé ptali svého srdce, jaká jsou jejich přání a co jim v dané situaci pomůže. Sdělení od Velké Matky Přírody jsou krátká, výstižná, nevyžadující a návodná, Velká matka Příroda ponechává lidem svobodnou vůli a netrestá. Pouze logické důsledky jejich jednání lidi upozorňují na nutnost volby jiné cesty. Pocit štěstí a spokojenosti lze prožívat pouze na cestě Osudu. Cesta Osudu je život, práce a odpočinek v partnerství Opravdové Lásky.

   Lidé by si měli uvědomit, že jejich přání mohou být splněna, pokud nebudou sami sobě klást myšlenkové překážky a omezení.

   Nejstarší generace by si měla uvědomit, že klade překážky na cestě vývoje mladším generacím, když na ně pohlíží negativně. Je to jedna z hlavních příčin zdravotních problémů nejstarší generace. Pro nejstarší generaci je doporučeno odstoupit od negativních myšlenek na jiné lidi a daleko více se zabývat svým osobním rozvojem a hledáním svých vlastních přání. Pro české seniory mohou být dobrým příkladem senioři v Austrálii, Německu nebo Velké Británii. Izolace seniorů od mladších generací vede často ke vzájemnému nedorozumění a nepochopení. 

   Další naše channellingy jsou na www.laskaopravdova.cz