Cesta ke štěstí

30.01.2017 14:49

Co svět světem stojí, lidé hledají něco nebo někoho, kdo je naplní štěstím. To však pramení ze spolupráce Vyššího Já, ega a duše. Štěstí v člověku buď pramení nebo je pramen zanesen. Moudrý čistí prameniště. Kdo k moudrosti nedospěl, obviňuje okolí.