Vztahy k lidem

   Metoda umožňuje léčit (narovnat) vaše vztahy k lidem. Na prvním místě jsou vaše vztahy k blízkým lidem. Zejména důležité jsou vaše vztahy k matce, otci, dětem, partnerovi, partnerce. Vaše vztahy k matce a otci určují pak váš celkový přístup ke všem lidem. Léčením vztahů k matce a otci tak zlepšujete své vztahy k ostatním lidem.

   Vztahy k blízkým mohou být negativně ovlivněny karmickou zátěží z minulých životů (inkarnací), případně jiných životů. Tuto zátěž lze pomocí LSVJ vyčistit v tomto životě, takže zmizí negativní ovlivnění. Negativní zatížení je způsobeno různými druhy ublížení. Buďto někdo dříve ublížil nám nebo mi jemu. Pomocí metody LSVJ lze určit: - kdo komu ublížil, - jakého druhu bylo toto ublížení, - jak závažné bylo ublížení a další detaily.

   Může být také zatížen celý rod klienta (z matčiny či otcovy strany). Opět zde v minulosti mohlo dojít k různým ublížením s následky pro pokračovatele rodu. Podle toho, komu bylo ublíženo či kdo ublížil, je pak rod zatížen po mužské nebo ženské linii. Tedy v dané linii pak se vyskytují osoby různým způsobem postižené zdravotně či předčasně umírající (v dětství) apod. Při léčbě se postupuje podobně jako u jiných zatížení.

   Vztahy mohou být samozřejmě zatíženy i z přítomného života. Jedná se také o různá vzájemná ublížení s osobou ve vztahu. I tyto negativní zátěže lze čistit, aby přestaly náš život negativně  ovlivňovat.

   Od klienta se předpokládá vstřícný přístup. Tedy měl by se snažit odpustit těm, kteří mu ublížili. A měl by se v duchu omluvit těm, kterým sám ublížil, a litovat toho.