Časté dotazy a odpovědi

   Jak probíhá léčení na dálku?

Metoda LSVJ je založena na působení pozitivních energií způsobujících léčení, čištění či harmonizaci příslušné oblasti lidského vědomí, podvědomí, energetického pole člověka aj. Je to podobné jako působení harmonizujících energií Reiki, Shamballa, Worldwide. Působení energií při terapii LSVJ je však zaměřeno vždy specificky na léčený problém a aktuální potřeby člověka (negativní programy člověka, negativní ovlivňování od jiných osob, problémy energetického pole člověka aj.).

   Protože se jedná o působení energií, nezáleží na vzdálenosti mezi terapeutem a léčenou osobou (klientem).  Většina lidí nemá žádné výrazné pocity. Není tedy třeba, aby klient věděl dopředu, kdy terapie proběhne.

   Výhodou terapie na dálku je to, že je možno analyzovat také prostředí (okolí), ve kterém se klient právě v době terapie nachází. Lze tak zjistit a čistit případné negativní psychozóny (v místě vraždy, náhlé smrti apod.) a zjistit psychosomatické škodlivé zóny (energie prostředí).

   Klient po terapii dostane popis toho, které oblasti a problémy byly během terapie léčeny (čištěny) a kdy terapie probíhala.

 

   Kdy se projeví účinek léčení (čištění)?

   Čištění harmonizuje organismus klienta a neutralizuje negativní vlivy (vnitřní a vnější). Účinky léčby se projeví v závislosti hloubce a rozsahu příčin problému. Záleží také na odhodlanosti a připravenosti klienta k pozitivním změnám. U klientů, kteří jsou odhodláni ke změně, se mohou účinky čištění projevit během několika dnů, někdy téměř okamžitě. Se souhlasem Vyššího Já lze léčit také osoby klientovi blízké (Na otázku "Je léčení pro dobro všech zúčastněných?" odpoví VJ "Ano."). V tomto případě by měl klient blízkou osobu také motivovat k pozitivnímu náhledu na život.

   Ve většině případů se provádějí minimálně 2 až 3 terapie - pro dokonalé léčení. Při komplexnějších problémech je nutno provádět větší sérii terapií.